Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 242 Харківської міської ради"

 
Лікар радить, консультує, інформує

Сестра медична старша: Буряківська Юлія Геннадівна

 

В дошкільному навчальному закладі медичне обслуговування здійснюється відповідно до:
· Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 34);
· Положення про дошкільний навчальний заклад (п. 30 – 32, 40);
· Постанови кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. №826 «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах»,
· спільного наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 р. № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»,
· Статуту дошкільного навчального закладу

 

 

План медико – профілактичної роботи включений до річного Плану роботи закладі дошкільної освіти.

Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: складання плану щеплень, корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, лікування від гельмінтів та проведення місячника боротьби з гельмінтозом, роботи з батьками, працівниками.

Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки:

· дітей раннього віку – 1 раз в місяць,
· дітей дошкільного віку - 1 раз в квартал, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26).


Диспансерний огляд дітей, які знаходяться на обліку проводиться у дитячий поліклініці дільничним педіатром. У ЗДО є Журнал диспансерного огляду по захворюванням, в якому обліковано результати оглядів. І раз в рік старша медсестра звіряє данні в дитячій поліклініці.


З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту. Старша медична сестра проводить такий огляд 1 раз на тиждень та контролює щоденні огляди, що проводяться вихователями вікових груп та ведення ними записів в Журналі оглядів на педикульоз та коросту

Облік захворюваності в закладі проводиться на підставі довідок лікаря про захворювання дитини . В  медичних картках дітей ведуться записи з огляду на час відсутності дитини в ДНЗ. Аналіз захворюваності проводиться щомісячно, підсумок підводиться за рік та узагальнюється наказами завідувача по закладу. Складені діаграми, які дозволяють наглядно побачити ріст або зменшення захворюваності по роках.Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях ради ДНЗ, батьківських зборах та під час звіту завідувача.

Проводиться санітарно – просвітницька робота, форми й теми різноманітні, відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетні.

Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ ДНЗ №242, всі журнали оформлені відповідно до вимог

Інформація, що до відсутності дитини у дитячому закладі з різних причин:

1. Якщо дитина захворіла батьки зобов’язуються відразу повідомити вихователю групи, або адміністрації ДНЗ про причини відсутності дитини.
2. Якщо дитина відсутня у дитячому закладі більше 3 днів, обов’язкова довідка від педіатра, що до здоров’я дитини.
3. Якщо дитина відсутня у дитячому закладі 1 місяць, без поважної причини, вона відраховується.
4. З початку літнього оздоровчого періоду дитині надається змога оздоровлення і невідвідування дитячого закладу за наявність заяви на необхідний період.

 

Консультації для батьків

 

Поради батькам щодо проведення профілактичних щеплень

 

Поради батькам щодо харчування дітей:
 

 

Поради батькам щодо запобігання захворюваності дітей:
 

 

Поради батькам по наданню першої долікарської допомоги:
 

 

Поради щодо розпорядку дня дитини:

 

 

Поради щодо підготовки дитини до садочка:

 

 

 

 

Медичне обслуговування у дитячому садку